MITSUBISHI MONTERO
“PRIETO” DAKAR 2001 – “NOKIA” CAR MODEL