NOKIA SKH- ORANGE WITH LOGO
XPRESS-ON COVER FOR NOKIA 5100 SERIES